Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement en informatie

Naam van de club: Bridgeclub   Over the Bridge
Ledenvergadering: vindt elk jaar plaats bij aanvang van het bridgeseizoen.
Kascontrole: vindt elk jaar plaats vóór de ledenvergadering. Deze wordt gehouden ten huize van de penningmeester.
Kascommissie: bestaat uit twee personen en een reserve, die tijdens de ledenvergadering worden benoemd.
Clublokaal: Ontmoetingscentrum, Otterweg 27 in Beek en Donk
Speelavond: elke maandagavond om 19.30 uur. Aanwezig zijn om 19.15 uur. Van elk bridgepaar, dat lid is van de club, wordt verwacht dat het als paar die avond aanwezig is. Is een bridgepaar of één van de partners verhinderd, dan dient men zich vóór maandagmiddag 13.00 uur af te melden (bij voorkeur via e-mail) bij

Mia Smits, tel. 0492 464867, m.smits74@upcmail.nl
of
Angela Willemsen, tel. 06 53331625, willemhuf@gmail.com.

Bij afwezigheid van alleen de partner geeft men door met wie men wil spelen. Weet men geen vervanger, dan kan men vragen of de club een vervanger weet.

Contributie: deze bedraagt: € 30,= per lid. Men wordt verzocht dit bedrag in het begin van het clubjaar te betalen op IBAN: NL90RABO0105027804 t.n.v. Bridgeclub ‘Over the Bridge’.
Bestuur: het Bestuur bestaat uit 3 leden
– Voorzitter: Hans Corsèl
– Secretaris: Marga Gijsbers
– Penningmeester: Ria de Koning
Wedstrijdleiding: Jeu Swinkels
Computer: Angela Willemsen en Mia Smits
Bergklassement: Angela Willemsen
Niet toegestaan: nakaarten tussen de spellen in elke ronde.
De kaarten van één der andere spelers inzien.
Na afloop: noord brengt de kastjes naar de computertafel.
Men gaat pas lopen als alle tafels klaar zijn met spelen.

November 2023

©  2023 Over The Bridge