Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement en informatie

Naam van de club: Bridgeclub   Over the Bridge
Ledenvergadering: vindt elk jaar plaats bij aanvang van het bridgeseizoen.
Kascontrole: vindt elk jaar plaats vóór de ledenvergadering. Deze wordt gehouden ten huize van de penningmeester.
Kascommissie: bestaat uit twee personen en een reserve, die tijdens de ledenvergadering worden benoemd.
Clublokaal: Café De Tapperij, Kerkstraat 22 in Beek en Donk
Tel. 0492 466249
Speelavond: elke maandagavond om 19.30 uur. Aanwezig zijn om 19.15 uur. Van elk bridgepaar, dat lid is van de club, wordt verwacht dat het als paar die maandagavond aanwezig is. Is een bridgepaar of één van de partners verhinderd, dan dient men zich vóór maandagmiddag 13.00 uur af te melden bij
Angela Willemsen, tel. 06 53331625, willemhuf@gmail.com.
Bij afwezigheid van alleen de partner geeft men door met wie men wil spelen. Weet men geen vervanger, dan kan men vragen of de club een vervanger weet.
Contributie: deze bedraagt: € 30,= per lid. Men wordt verzocht dit bedrag in het begin van het clubjaar te betalen op IBAN: NL90RABO0105027804 t.n.v. Bridgeclub ‘Over the Bridge’.
Bestuur: het Bestuur bestaat uit 5 leden
– Voorzitter: Henny de Leeuwe – Kleijngeld
– Secretaris: Franca Moors
– Penningmeester: Ria de Koning
– Bestuursleden: Helma Goyen  en Ria Swinkels
Wedstrijdleiding: Louis Koetsier
Computer: Angela Willemsen en Mia Smits
Bergklassement: Angela Willemsen
Niet toegestaan: nakaarten tussen de spellen in elke ronde.
De kaarten van één der andere spelers inzien.
Na afloop: noord brengt de kastjes naar de computertafel.
Men gaat pas lopen als alle tafels klaar zijn met spelen.

“De Tapperij” vraagt aan onze club geen zaalhuur, maar is tevreden met de door ons afgenomen consumpties. Omdat de club de eigenaars niet tekort wil doen, is door het bestuur met hen afgesproken dat ieder lid per avond minimaal twee consumpties gebruikt, en in ieder geval op het eind van de avond afrekent.

September 2015

©  2014 Over The Bridge