Home

Wij spelen elke maandagavond vanaf 19.30 uur in

Café-Zaal De Tapperij
Kerkstraat 22 – Beek en Donk

Wilt u lid worden?
Dan kunt u zich aanmelden bij een van de bestuursleden

Jaarvergadering
Onze leden zijn allen van harte welkom op de jaarvergadering van onze bridgeclub op
2 september 2019. De vergadering begint om 19:30 uur en na afloop is het vrij bridgen.